Naszym celem było przygotowanie systemu, który będzie nie tylko wspierał lokalne bezpieczeństwo energetyczne, ale też pomagał w rozwoju OZE i tym samym pozytywnie wpływał na środowisko naturalne. 

Dodatkowo dzięki zebranym w systemie danym zwiększał konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnych społeczności.

Rozwiązanie platformy klastrów energii adresowane jest do szerokiego grona społeczności, których działania lub potrzeby pozwiązane są z energią elektryczną. To platforma współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w ideę działania klastrów. 

Ideą projektu było storzenei platformy do rekomendowania tworzenai nowych źródeł OZE dla miejsc, w których są elementy i obszary niezbilansowania.