Konsorcjum firm Instytut Informatyki Gospodarczej sp. z o.o. (I2G) oraz Inwebit sp. z o.o. realizowało prace w ramach jednej z e-usług: „Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS”. Usługa ta pozwala przeszukiwać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz wyszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej. Wykonane przez nas prace pozwalają na udostępnienie powyższych danych w modelu Linked Open Data oraz ponowne wykorzystanie przez podmioty trzecie poprzez otwarte API OMNIS.

W ramach wykonanych prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu Omnis Linked Data w Koncentratorze Metadanych opracowano ontologię i mapowania metadanych. Zaproponowano innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na tworzenie diagramów logicznych ontologii OMNIS oraz odpowiadających im skryptów tłumaczących z jednego arkusza z metadanymi. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać spójność całego rozwiązania. Konwersja modelu relacyjnego na Linked Data odbywa się z wykorzystaniem automatycznie generowanych skryptów w języku RML (RDF Mapping Language), przy czym konsorcjum opracowało również rozszerzenia standardowej implementacji silnika RML obsługujące specyfikę danych Biblioteki Narodowej.

Istotą Linked Data jest nie tylko przetłumaczenie danych z modeli niesemantycznego, ale przede wszystkim powiązanie z innymi zasobami. W ramach dalszych prac opracowano skrypty w języku Python, które wiązały zasoby modelu OMNIS (w szczególności Deskryptory Biblioteki Narodowej) z zasobami (identyfikatorami) następujących baz danych: VIAF (Virtual International Authority File), ISNI (International Standard Name Identifier), ORCID (Open Researcher and Contributor ID), Wikidata oraz GeoNames. Na potrzeby metody utożsamiania identyfikatorów z różnych baz zewnętrzne zasoby były indeksowane w Elasticsearch z wykorzystaniem autorskich struktur danych. Ze względu na duże wolumeny przetwarzanych danych szczególny nacisk został położony na optymalizację efektywności algorytmów. W ramach etapu 3 zaimplementowano API do wiązania deskryptorów dowolnej biblioteki, które dzięki temu mogą być włączane do zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Projekt „e-usługa OMNIS” [https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/o-projekcie/] był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Wartość projektu: 39 016 380,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 32 994 173,68 PLN

Termin realizacji projektu: październik 2016 – wrzesień 2019