Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży skumulowanego wolumenu energii.

Największym wyzwaniem postawionym przed naszym zespołem było przygotowanie modułu umożliwiającego prognozowanie działań w trybie 24-godzinnym.

Efekt projektu:

  • redukcja kosztów związanych w obsługą techniczną elektrowni
  • podniesienie efektywności ekonomicznej
  • 24h - prognozowanie działań w bliskim horyzoncie czasowym 
  • współpraca z inwestorami indywidualnymi