Bee Monitor to projekt badawczy związany z budową inteligentnej pasieki i automatycznych rozwiązań informatycznych wspierających pszczelarzy w ich codziennej pracy.

Prawdziwym powodem działania okazało się zjawisko masowego ginięcia pszczół, objawiającym się nagłym i masowym ginięciem rodzin pszczelich w niejasnych i niezbadanych jak dotąd okolicznościach.

Technologiczne rozwiązania zastosowane w inteligentnym ulu mają zidentyfikować źródło tego zjawiska monitorując to zagrożenie w czasie rzeczywistym.

Bee Monitor to projekt, który wspiera pszczelarzy w nadzorowaniu życia pszczół w pasiece i pozwala im monitorować parametry ula takie jak: ciężar, temperatura, poziom wilgotności, dźwięk. W ten sposób ropzoznają zagrażające ich życiu zmiany otoczenia.

Prace badawcze dotykają wielu dziedzin nauki, od algorytmów matematycznych i zagadnień optymalizacji, przez narzędzia ekonometryczne do analizy skupień i korelacji, po skomplikowane rozwiązania informatyczne oraz bezpośrednią współpracę ze środowiskiem naukowym związanym z badaniem życia pszczół.

Inteligentny ul ma nie tylko pomóc w pracy pszczelarzy, ale przede wszystkim spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego występuje zespół masowego ginięcia pszczół CDD.