Stworzony system wspiera organizację procesu audytowego co znacznie skraca proces audytowania i późniejszego wdrażania rozwiązań niwelujących wykryte ryzyka, a także podnosi poziom wykonywalności zaleceń audytorów poprzez ciągłe monitorowanie ich stanu. System wspiera również osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w udostępnianiu wiedzy, w poznawaniu i wdrażaniu dobrych praktyk podnoszących bezpieczeństwo miejsca pracy, dzięki czemu skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadków przy prowadzeniu prac budowlanych.

Dodatkowo, dzięki zaimplementowanemu systemowi motywacyjnemu, pracownicy sami zwracają większą uwagę na potencjalne zagrożenia i usuwają je, dbając tym samym o swoje otoczenie pracy w sposób cykliczny, a nie tylko wtedy, gdy audytor zwróci uwagę na istniejące zagrożenia.

Rozwiązanie ma uniwersalny charakter i skutecznie może być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieją liczne ryzyka w miejscach prowadzenia prac. Widoczna poprawa bezpieczeństwa w budownictwie drogowym i kolejowym w projektach wspartych działaniem systemu pokazuje, że wielopłaszczyznowe wspieranie kwestii bezpieczeństwa daje najlepsze rezultaty.