W ostatnich latach wzrasta liczba układów pomiarowych z możliwością zdalnego odczytu. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, kraje członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia tzw. inteligentnej sieci, a w szczególności inteligentnych systemów pomiarowych. Jest to jeden z mechanizmów wpływających na poprawę efektywności zużycia energii. Obecnie stosowane rozwiązania nie sprawdziły się jako warstwa komunikacyjna ze względu na niską skuteczność odczytu oraz wysokie koszty wdrożenia i utrzymania. Tym samym operatorzy systemów dystrybucyjnych, jak i producenci liczników energii elektrycznej zmuszeni są do poszukiwania inteligentnych rozwiązań bazujących na nowych technologiach informatycznych. Rodzącą się alternatywą ze względu na niski koszt wdrożenia i eksploatacji jest właśnie technologia NB IoT oraz LTE Cat M1.

Opracowane rozwiązanie pozwoli na zdalne zarządzanie lokalną analizą danych i zakresem publikowanych przez rozproszone sensory do centralnego repozytorium danych wynikowych oraz pozwoli na ograniczenie ilości przesyłanych informacji.