Jednym z obszarów badawczych było opracowanie struktury informacji w technologii Blockchain oraz stworzenie maksymalnie ergonomicznych aplikacji mobilnych służących do efektywnego negocjowania cen, w tym także opracowanie mechanizmów monitorowania wszystkich transakcji systemu oraz przeprowadzania płatności. W ramach zapewnienia ciągłości rozwiązania konieczne było także przeprowadzenie badań i wprowadzenie mechanizmów odtworzenia węzła Blockchain po wystąpieniu awarii.

System umożliwia śledzenie transakcji przy użyciu tokenów. Każda transakcja zakupu/sprzedaży ma swoje odzwierciedlenie w sieci łańcuchów technologii Blockchain. Dzięki temu uzyskano niezaprzeczalność informacji (brak możliwości zmiany już raz zapisanej transakcji) oraz jej rozproszenie (kilka węzłów przechowujących dokładny dziennik wszystkich przeprowadzonych transakcji w sieci Blockchain). W ramach projektu zaprojektowano prywatny łańcuch Blockchain - dostęp do takiego łańcucha mają tylko Ci, którym wydano takie uprawnienia.

Aukcją można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu korzystając z urządzenia mobilnego. W tym celu zaprojektowano także aplikację wspierającą administratora w monitorowaniu wszystkich aktywności użytkownika i jego transakcji. Całość wdrożono z wykorzystaniem chmury Amazon.