Inteligencja lampy polega jednak na czymś innym. Dzięki kamerom i czujnikom dźwięku oraz gazu system jest w stanie wykrywać wiele niebezpiecznych zdarzeń. Detekcja nie jest niczym rewolucyjnym, ale możliwość reakcji samego urządzenia i funkcja powiadamiania odpowiednich służb, już tak.

Lampa sama się uczy, dzięki czemu rozpozna bójkę na ulicy, upadek człowieka podczas wypadku, wyczuje wybuch gazu i siłę oraz moc fali uderzeniowej, a nawet strzał z broni palnej.

Rozbudowany system rozpoznawania twarzy oraz możliwość komunikowania się lamp między sobą sprawia, że system ma nieocenione możliwości w ściganiu choćby terroryzmu, czy odnajdywaniu osób poszukiwanych.

Lampa działa też prewencyjnie, bo potrafi wystraszyć niedoszłego sprawcę dając mu do zrozumienia, że jest obserwowany i w ten sposób zapobiec tragedii.

Inteligentna lampa daje możliwość dwustronnej komunikacji, sama zbiera i analizuje zdarzenia. Oprócz raportów, przygotowana jest do dostarczania dokładnych danych i to w czasie rzeczywistym