Wodorowa Stacja Energetyczna


Przejdź do strony: O projekcie

Prace badawcze

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Wodorowej Stacji Energetycznej (WSE) będącej zintegrowanym systemem generowania i magazynowania wodoru w wyniku procesu elektrolizy wody, wykorzystującym energię ze zmiennych wydajnościowo źródeł odnawialnych.

Przejdź do strony: Dofinansowania