Wodorowa Stacja Energetyczna


O projekcie

Geneza projektu

Pospolite układy polegają na sprzedaży energii w momencie jej wyprodukowania, lub zmagazynowanie i oddanie w statystycznie najkorzystniejszej porze. Nie uwzględniane jest jednak to, że duży układ nie jest często w stanie oddać całą moc w jednej godzinie, lecz musi to rozłożyć na większą liczbę godzin. Nie jest też tak, że zawsze najkorzystniejsze są te same godziny. Bez odpowiednich prognoz nie wiemy też jaką realnie ilość energii możemy sprzedać, żeby nie musieć później kupować z sieci na potrzeby własne, gdy te wzrosną o określonej porze dnia. Niedoszacowanie tych wszystkich elementów może powodować poważne straty.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania