Wodorowa Stacja Energetyczna


Przejdź do strony: O projekcie
Przejdź do strony: Prace badawcze

Dofinansowanie

Inwebit Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie inteligentnego, zintegrowanego systemu generowania i magazynowania wodoru pod nazwą Wodorowa Stacja Energetyczna (WSE)” w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”.

Projekt realizowany jest od 3 października 2022r. do 28 lutego 2029 r.

Numer projektu: NTE-I/0012/2021

Wartość projektu: 87 924 403,93 zł

Dofinansowanie: 85 627 183,63 zł