Technologia generowania paliwa wodorowego


O projekcie

Geneza projektu

Pomimo, że technologie wodorowe znane są od dawna, a zielony wodór uznawany jest za ekologiczne paliwo przyszłości to jednak na obecnym etapie rozwoju technologicznego jest to wciąż rozwiązanie nieekonomiczne ze względu na wysoki koszt produkcji wodoru, problemy z jego magazynowaniem i transportem. Stopień wykorzystania wodoru w gospodarce jest uzależniony od rozwiązania tych problemów. Dlatego innowacyjnym podejściem do idei magazynowania nadwyżek energii elektrycznej może być wykorzystanie amoniaku jako magazynu wodoru.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania