Technologia generowania paliwa wodorowego


Przejdź do strony: O projekcie
Przejdź do strony: Prace badawcze

Dofinansowanie

Inwebit Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Technologia generowania wodoru z amoniaku do zasilania ogniw paliwowych małych mocy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021 r.

Numer projektu: POIR.02.03.02-30-0088/20

Wartość projektu: 129 150,00 zł

Dofinansowanie: 89 250,00 zł