Technologia generowania paliwa wodorowego


Przejdź do strony: O projekcie

Prace badawcze

Celem projektu jest opracowanie w skali laboratoryjnej wysokosprawnej technologii generacji paliwa wodorowego w procesie elektrolizy ciekłego amoniaku oraz opracowanie prototypowej konstrukcji elektrolizera, działającego w oparciu o opracowaną technologię i przeznaczonego do zasilania w wodór ogniwa paliwowego małej mocy (do 500W).

Przejdź do strony: Dofinansowania