Smart IoT Metering


O projekcie

Geneza projektu

W ostatnich latach wzrasta liczba układów pomiarowych zdalnym odczytem. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, kraje członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia tzw. inteligentnej sieci, a w szczególności inteligentnych systemów pomiarowych. Obecnie stosowane rozwiązania bazujące na technologii PLC nie sprawdziły się jako warstwa komunikacyjna ze względu na niską skuteczność odczytu oraz wysokie koszty wdrożenia i utrzymania.

Tym samym operatorzy systemów dystrybucyjnych, jak i producenci liczników energii elektrycznej zmuszeni są do poszukiwania inteligentnych rozwiązań bazujących na nowych technologiach informatycznych. Rodzącą się alternatywą ze względu na niski koszt wdrożenia i eksploatacji jest właśnie technologia NB IoT.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania
Przejdź do strony: Logos