Robotyzacja procesu zwiększania jakości upraw


O projekcie

Geneza projektu

Obecnie zaleca się produkcję materiału siewnego na plantacjach o powierzchni maksymalnej 5 ha. Czynnikiem powodującym ograniczenia związane ze zwiększeniem powierzchni upraw konopi jest brak zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie możliwości wykonania prawidłowej selekcji w czasie kwitnienia. Wyzwaniem technologicznym jest zrobotyzowanie procesu selekcji w czasie kwitnienia, co umożliwi zasiew plantacji nasiennych konopi włóknistych na większych areałach niż 5 ha, ale również co bardzo ważne zapewni uzyskanie wyższej jakości czystego kwalifikowanego materiału siewnego.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania