Projekt EnerGaN realizowany jest w ramach programu strategicznego TechMatStrateg, wspierającego badania i rozwój w obszarze technologii materiałowych. W ramach projektu opracowany zostanie Inteligentny Bank Energii, którego przewagą konkurencyjną będą niezwykłe właściwości materiałowe uzyskane dzięki wykorzystaniu azotku galu, oraz inteligencja pozwalająca na efektywniejsze zarządzanie sprzedażą energii lub zabezpieczaniem energii na potrzeby własne.

Podstawowe informacje o projekcie można znaleźć na https://inwebit.pl/pl/eu-inteligentny-bank-energii