Inteligentny Bank Energii


O projekcie

Geneza projektu

Szereg rozmów i głębsza analiza problemów i perspektyw dotyczących klastrów energii w Polsce stała się przyczynkiem do powstania koncepcji stworzenia Inteligentnego Banku Energii o parametrach przewyższających rozwiązania konkurencyjne. Nowości rezultatu są odpowiedzią na realne problemy wskazywane m.in. przez operatorów wirtualnych elektrowni czy klastry energii, zidentyfikowane w trakcie wywiadów bezpośrednich.

W każdym z kluczowych obszarów zidentyfikowane zostały krytyczne problemy powodujące nieefektywność sprzedaży oraz zwiększone ryzyko działalności, w szczególności problemy związane z energooszczędnością oraz inteligentnym zarządzaniem. Odpowiedzią na te problemy jest poniższy projekt.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania