HARVBOT


O projekcie

Geneza projektu

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskiego sadownictwa, które jest największy producentem jabłek w Europie i jednym z największyc na świecie (PL 3 mln ton, za ChRL 40 mln ton, USA 5 mln ton). Wyzwaniem rynkowym dla producentów jabłek jest obecnie to, że dalszy rozwój produkcji owoców tego gatunku ograniczają pogłębiające się niedobory i rosnące koszty siły roboczej, przy stałym poziomie cen owoców. Produkcja owoców ziarnkowych, w tym zwłaszcza jabłek wymaga dużych nakładów pracy ręcznej w krótkim czasie, którą wykonują zazwyczaj pracownicy sezonowi.

Przejdź do strony: Prace badawcze
Przejdź do strony: Dofinansowania
Przejdź do strony: Zapytania ofertowe