Będą to między innymi stacje bazowe oraz urządzenia mobilne tzw. beacony, pozwalające na realizowanie funkcji sensorycznych i identyfikacyjnych. Zasoby sieci WIR będą otwarte dla przedsiębiorstw tworzących innowacyjne usługi i produkty. Dane pochodzące z urządzeń działających w sieci WIR będą zbierane, przetwarzane i udostępniane w unikalnej na skalę międzynarodową, wydarzeniowej bazie danych działającej w chmurze internetowej.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. możliwości bezprzewodowej sieci czujników o dużym zasięgu w czterech potencjalnych zastosowaniach: w budynkach mieszkalnych, rozwiązaniach przemysłowych, miejskich i w rolnictwie.