Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej.


Tegoroczna Konferencja PCHET odbyła się w dniach 4-5 października, w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, pod hasłem: „Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej.”


Zapraszamy do wysłuchania panelu dyskusyjnego pt. „Zaawansowane rozwiązania softwarowe dla gospodarki niskoemisyjnej”, w którym Prezes Spółki Mariusz Paszkiewicz, opowiedział o systemach predykcji, monitorowania oraz sterowania magazynami wodoru współpracującymi z odnawialnymi źródłami energii.

https://www.youtube.com/watch?v=oqfhgXjZcY8&t=653s