LocalTrends - Europejskie Forum Samorządowe


LocalTrends – Europejskie Forum Samorządowe to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.


Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Samorządowego wzbogacona została o projekt „Scena dobrych praktyk”, w ramach którego organizowane są moderowane spotkania ekspertów prezentujących dobre praktyki i plan ulepszeń dla miast w obszarach ekologii, inwestycji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz transformacji cyfrowej. W ramach tego wydarzenia, z ogromną przyjemnością wystąpiliśmy z podsumowaniem naszych dotychczasowych osiągnięć w projektach realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.