Jubileusz 30-lecia Krajowej Izby Gopodarczej Elektroniki i Telekomunikacji


W tym roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzą zaszczytny jubileusz.

 

Podczas uroczystej Gali 30-lecia działalności KIGEiT, która towarzyszy 15 Forum Gospodarczemu TIME w dniu 14 marca 2023 roku zostały przyznane także jubileuszowe wyróżnienia członkom Izby, które swoją postawą, zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce.

Dziękujemy serdecznie za to wyjątkowe wyróżnienie.