Koordynatorem Klastra jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Klaster obejmować będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Platformę Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych. Wśród członków klastra są m.in. Lotos, PGNiG oraz Miasto Gdańsk. Do tego zaszczytnego grona dołącza firma Inwebit wraz ze swoimi innowacjami w obszarze technologii wodorowych.