Inteligentna Energetyka w Warszawie


O naszych doświadczeniach związanych z akwizycją danych poprzez IoT NB, oraz ochroną kluczowych GPZ za pomocą lamp inteligentnych mówiliśmy 21 marca na konferencji Inteligentnej Energetyki w Warszawie