Cele projektu:

 • podnoszenie efektywności energetycznej budynków zaopatrywanych w ciepło z miejskich systemów ciepłowniczych
 • wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania zużyciem ciepła w budynkach przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji
 • integracja rozproszonych odnawialnych źródeł ciepła z ciepłem systemowym (z węzłami ciepła)
 • zmniejszanie szczytowego obciążenia mocą cieplną systemów ciepłowniczych poprzez zmianę profilu odbioru ciepła przez klientów
 • udostępnianie odbiorcom szeregu informacji o zużyciu ciepła (on-line i w układzie historycznym)
 • umożliwienie spółkom ciepłowniczym poprawy konkurencyjności dostaw ciepła poprzez zaoferowanie klientom nowych usług

Zadaniem systemu informatycznego będą następujące obszary:

 • automatyczna i zdalna realizacja nastaw pożądanych temperatur wewnątrz poszczególnych pomieszczeń w budynku w zależności  od sposobu jego użytkowania
 • wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania pracą węzła cieplnego, na który pracują różne źródła ciepła (ciepło z sieci, ciepło z odnawialnych źródeł energii itp.)
 • ograniczanie poboru mocy cieplnej w szczycie przy zapewnieniu komfortu cieplnego w budynkach
 • optymalizacja parametrów pracy węzła cieplnego
 • detekcja zakłóceń w pracy instalacji wewnętrznych
 • udostępnianie odbiorcom informacji o zużyciu przez nich ciepła i poborze mocy cieplnej w czasie rzeczywistym i w różnych, historycznych przekrojach czasowych
 • udostępnianie odbiorcom informacji o osiągniętych przez nich oszczędnościach dzięki wdrożeniu systemu
 • dokładne prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną budynków